Psychotherapie

Waar kun je voor terecht bij mijn praktijk?

Ik bied klachtgerichte behandeling aan voor diverse psychische klachten en problemen als angststoornissen, obsessief-compulsieve klachten, stemmingsstoornissen, eetproblemen en werkgerelateerde problematiek als overspanning en burnout. Ik werk zowel binnen de generalistische basis GGZ als de specialistische GGZ.

Naast behandeling bied ik supervisie aan collega’s in opleiding (tot cognitief gedragstherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog) en coachingstrajecten aan mensen die vastlopen op persoonlijk -of werkvlak (zonder dat er sprake is van een psychische stoornis). Ook bied ik supervisie aan klinisch psychologen in opleiding op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.


Wat kun je verwachten?

Ik werk zoveel mogelijk met bewezen effectieve behandelmethoden. Voor de genoemde klachten betekent dat in de meeste gevallen cognitieve gedragstherapie (CGT). CGT is een kortdurende en klachtgerichte ‘doe-therapie’. Op een actieve wijze wordt er aan concrete doelstellingen gewerkt, door anders te leren denken en (daardoor) anders te doen. U krijgt vaardigheden aangereikt, waardoor u anders leert omgaan met klachten en problemen. Geregeld evalueren we aan de hand van deze doelstellingen of we op de goede weg zijn. Voor meer informatie over CGT verwijs ik u graag naar de site van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (http://www.vgct.nl)


Hoe lang duurt het?

In de meeste gevallen zal de behandeling 10 tot 20 sessies duren. Een sessie duurt 45 minuten. De sessies vinden in het begin wekelijks plaats. Later wordt de tijd tussen de sessies langer, bijvoorbeeld een keer per twee of drie weken. 

Advertentie