Kwaliteit, regelgeving en klachten

Binnen de GGZ wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht om als praktijk een kwaliteitsstatuut te hebben. Hierin staat beschreven hoe omgegaan wordt met de kwaliteit en verantwoordingen. Mijn kwaliteitsstatuut is gecontroleerd en goedgekeurd, en kan bij me opgevraagd worden. 

In mijn praktijk houd ik me aan de regels van mijn beroepsgroep, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGB) ten aanzien van privacy, dossiervorming, klacht- en inzagerecht, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel: de privacywet.
 

Ik ben als klinisch psycholoog en als psychotherapeut ingeschreven in het BIG-register, wat aangeeft dat ik door de wet erkende opleidingen heb gevolgd:
– BIG-registratie klinisch psycholoog: 19051201625
– BIG-registratie psychotherapeut: 39051201616
AGB-code: 94016860

Verder ben ik lid van de :
– Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt), 
– Federatie van Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt), en 
– Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

Belangrijke gegevens over mijn praktijk:
KvK-nummer: 54261015
AGB-praktijkcode: 94065289

Hoewel ik naar eer en geweten werk en me houd aan mijn beroepscodes, kan het helaas toch voorkomen dat je ontevreden bent. Ik zou het fijn vinden als je dit aangeeft, dan kunnen we misschien samen een oplossing vinden. 

Mocht dit niet naar tevredenheid lukken, dan kun je gebruik maken van formele mogelijkheden om een klacht in te dienen. Wanneer je vindt dat ik ernstig tekortschiet in mijn professioneel handelen, dan kun je op grond van de wet BIG een klacht indienen bij het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG; tel: 070 381 37 00). Voor hulp bij het indienen van uw klacht kun je contact opnemen met het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in je regio. Het IKG kan je bijstaan tijdens de tuchtrechtprocedure (tel: 0900 2437070). Meer informatie hierover vind je op de website van Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

Advertentie