Kosten

Psychotherapie

Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet. Dat betekent dat je behandeling in principe (deels) vergoed wordt, ook als je geen aanvullende verzekering hebt. Of de behandeling volledig vergoed wordt, hangt af van het type verzekeringspolis dat je hebt afgesloten. Bij een restitutiepolis vindt meestal volledige vergoeding plaats, heb je een naturapolis dan wordt vaak 70 a 80% van de kosten vergoed. Kijk, of vraag, dat van tevoren goed na om niet voor vervelende verrassingen te komen.

Let op: om voor vergoeding in aanmerking te komen is een verwijsbrief van uw huisarts vereist, waarin duidelijk staat vermeld dat het gaat om een verwijzing voor basis- (BGGZ) of specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).

Bij vergoede zorg zal facturatie plaats vinden op basis van het door overheid en zorgverzekeraar vastgestelde Zorg Prestatie Model (ZPM). Zie voor meer informatie en de actuele tarieven http://www.nza.nl. Facturatie vindt maandelijks plaats. 

Let op: is je eigen risico nog niet voor andere zorg gebruikt, dan zal dat vanwege de behandeling aangesproken worden.   

Omdat ik contractvrij werk krijg je zelf de factuur aan het einde van elke maand. Deze factuur kun je indienen bij je eigen zorgverzekeraar, die het bedrag dat vergoed wordt aan jou uitkeert (minus het eigen risico indien van toepassing). Je betaalt vervolgens het factuurbedrag aan mij.

Wilt u de behandeling zelf betalen, dan geldt een tarief van €105 per sessie. Ook voor de behandeling van klachten die niet door de zorgverzekeraar vergoed worden, geldt een tarief van €105 per sessie. Deze kosten dient u uiteraard zelf te betalen.


Sportpsychologie

Voor sportpsychologische begeleiding hanteer ik een tarief van €115 per sessie. Aan het einde van de maand ontvang je een factuur voor de die maand gevolgde sessies.

Sportpsychologische begeleiding wordt niet door zorgverzekeraars vergoed. Is er sprake van een vastgestelde psychische stoornis (een DSM-5 diagnose) dan worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering (zie hiervoor de informatie over vergoeding van psychotherapie).


Supervisie

Het tarief voor supervisie in het kader van postmasteropleidingen (tot cognitief gedragstherapeut, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog) bedraagt €115 per sessie. Aan het einde van de maand ontvang je een factuur voor de die maand gevolgde sessies.


Trainingen

Voor trainingen, workshops of cursussen wordt een offerte op maat gemaakt. Facturatie vindt na uitvoering van de opdracht plaats. Bij langlopende cursussen kan tussentijdse facturatie plaatsvinden cf. daarover met de opdrachtgever gemaakte afspraken.

Advertentie